Citation link:
  • Пътувание по славянските страни на Европейска Турция /от Г-жиците Мюр Макензи, А. П. Ирби ; Прев. от сръб. и предг. П. Иванов ; Предг. на сръб. прев. Чедомил Миятович.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев