Citation link:
  • Кратки бележки за миналото и сегашното на гр. Пловдив : (Извод от втория отчет на Пловд. Държ. Девическа Гимназия) /От А. Т. Гяуров.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев