Citation link:
 • O mluve Jana Exarcha Bulharskeho: Prispevek k dejinam cirkevni slovanstiny/ Vaclav Vondrak.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Úvod
   • стр. 2
  • O mluvě Jana exarcha po její lexikální stránce
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
  • Vlastní jazyk Jana exarcha je jen jisté nářečí bulharské
  • Jak se má vlastní jazyk Jana exarcha k církevní slovanštině
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
  • Grafické a hláskové zvláštnosti
   • стр. 21
  • O polohláskách ъ a ь
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
  • Deklinace podstatných jmen
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
  • Skloňování určitých adjektiv a participia
  • Časováni
   • стр. 35
  • Některé syntaktické zvláštnosti
  • Různosti mezi Boh. a Šestodnevem
  • Některé karakteristické zvláštnosti mluvy Jana exarcha
  • O jazyku dvou původních homilií Jana exarcha
   • стр. 39
  • Citáty z Písma sv
   • a) v Bohoslovi
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
   • b) v Šestodnevu
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
  • Závěrek z citátů
  • Přehled překladů Jana exarcha b. dle jich řeckých originalů
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
  • Index slov, o nichž se zde jedná
   • стр. 100
  • Vysvětlení některých zkratek
  • Obsah