Current View
Citation link:
Title:
Преобразуване на CO2 в дъгови разряди при атмосферно налягане : Автореферат / Владислав Валентинов Иванов ; Науч. ръководител Станимир Колев.
 
Creator:
Иванов, Владислав Валентинов; Колев, Станимир Тодоров науч. ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Кор. опис; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление 4.1 Физически науки, научна специалност "Радиофизика и физическа електроника" Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра Радиофизика и електроника; Библиогр. с. 34-36; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Термодинамика; Атмосфера
 
*** *** ***
 
001:
001211715
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Владислав Валентинов
 
245:
Преобразуване на CO2 в дъгови разряди при атмосферно налягане :| Автореферат /| Владислав Валентинов Иванов ; Науч. ръководител Станимир Колев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 5.793 MB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
36 с. ; :| с диагр., черт., цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и научна степен "доктор", направление 4.1 Физически науки, научна специалност "Радиофизика и физическа електроника"| Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра Радиофизика и електроника
 
504:
Библиогр. с. 34-36
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Термодинамика| Атмосфера
 
700:
Колев, Станимир Тодоров| науч. ръководител