Citation link:
  • Остатъци от назализма в солунските села Зарово и Висока / А. П. Стоилов.