Citation link:
  • Официални ромъно-турски документи по минаването Христо Ботевата чета през Дунава в 1876 година : [За спомен на 25 годишнината от това събитие] / Съобщава К. Цанков.