Citation link:
  • На белия камък /Анатол Франс ; Прев. от ориг. Д. Асенева ; Под ред. на Николай Лилиев ; Предг. д-р Ас. Златаров.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев