Current View
Citation link:
Title:
Христологически и сотирологически аспекти на евхаристийната реинтеграция на личността : Автореферат. / Иеромонах Григорий (Борче) Любомир Настески ; Науч. ръководител Иван Христов.
 
Creator:
Григорий иеромонах; Христов, Иван Василев науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Светското име на иеромонах Григорий е Любомир Настески; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак. 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Бог.; Богословие.; Догматика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Григорий| иеромонах
 
245:
Христологически и сотирологически аспекти на евхаристийната реинтеграция на личността :| Автореферат. /| Иеромонах Григорий (Борче) Любомир Настески ; Науч. ръководител Иван Христов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 206 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
25 с. ;| 30 см.
 
500:
Светското име на иеромонах Григорий е Любомир Настески
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак.| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Бог.| Богословие.| Догматика.
 
700:
Христов, Иван Василев| науч. ръководител