Citation link:
  • Нещастна фамилия : (Българска народна повест)[Т.] 1.
    • Заглавна страница с автограф и дарствен надпис