Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 3 - История : Т. 62. / Ред. кол. Д. Ангелов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 3 - Histoire
 
Creator:
Ангелов, Димитър Симеонов ред.; Данов, Христо Милушев ред.; Милчев, Атанас ред.; Несторов, Христо ред.; Михов, Марин Иванов ред.
 
Date:
1970 [issued] 1970 [за 1968].
 
Description:
Пълното име на ред. Атанас Милчев е Атанас Милчев Иванов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001064754
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 3 - История :| Т. 62. /| Ред. кол. Д. Ангелов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 3 - Histoire
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 21.79 MB)
 
260:
1970 [за 1968].
 
300:
448 с. :| с табл.
 
500:
Пълното име на ред. Атанас Милчев е Атанас Милчев Иванов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Ангелов, Димитър Симеонов| ред.| Данов, Христо Милушев| ред.| Милчев, Атанас| ред.| Несторов, Христо| ред.| Михов, Марин Иванов| ред.