Current View
Citation link:
Title:
Проучване на хабитатите за размножаване и хранене на есетровите риби от българския участък на р. Дунав : Автореферат / Борислава Костадинова Маргаритова ; Науч. ръководители Елиза Узунова, Любомир Кендеров.; Study of the spawning and feeding habitats of the sturgeons in the bulgarian section of the Danube river Borislava Kostadinova Margaritova
 
Creator:
Маргаритова, Борислава Костадинова; Margaritova, Borislava Kostadinova; Узунова, Елиза Петрова науч. ръководител; Кендеров, Любомир Ангелов науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.3 Биол. науки, спец. Хидробиология СУ Св. Климент Охридски, Биол. фак., Кат. Обща и приложна хидробиология 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Сладководни риби Северна България
 
*** *** ***
 
001:
001203595
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маргаритова, Борислава Костадинова
 
245:
Проучване на хабитатите за размножаване и хранене на есетровите риби от българския участък на р. Дунав :| Автореферат /| Борислава Костадинова Маргаритова ; Науч. ръководители Елиза Узунова, Любомир Кендеров.
 
246:
Study of the spawning and feeding habitats of the sturgeons in the bulgarian section of the Danube river| Borislava Kostadinova Margaritova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 843.8 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
47 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.3 Биол. науки, спец. Хидробиология| СУ Св. Климент Охридски, Биол. фак., Кат. Обща и приложна хидробиология| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Сладководни риби| Северна България
 
700:
Margaritova, Borislava Kostadinova| Узунова, Елиза Петрова| науч. ръководител| Кендеров, Любомир Ангелов| науч. ръководител