Citation link:
  • Как заблуждават народа или Престъпните безумия на Иван Евстрати Гешов и сие, доказани с исторически документи и данни /От д-р Асен Константинов Кермекчиев.
    • Издателска корица с надпис
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев