Citation link:
  • Повести и разкази : Из съвременния живот /Добри Ганчев.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора