Citation link:
  • Старобългарска граматика : С упражнения, текстове из старобългaрски паметници и речник