Citation link:
  • Откъслек от историята на Рилский мънастир.София : Книгопечатница Просвещение,1895.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев