Current View
Citation link:
Title:
Деинституционализация или реинституционализация на децата в риск в България - предпоставки, логика и метаморфози : Автореферат / Стоян Георгиев Михайлов ; Науч. ръководител Петя Любомирова Кабакчиева ; Рец. Милена Якимова Якимова, Румяна Иванова Стоилова.; Child well-being - institutionalization, deinstitutionalization Stoyan Georgiev Mihailov
 
Creator:
Михайлов, Стоян Георгиев; Mihajlov, Stojan Georgiev; Кабакчиева, Петя Любомирова науч. ръководител; Якимова, Милена Якимова рец.; Стоилова, Румяна Иванова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", [област на висше образование 3. Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология - обща социология)] СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Социология 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Социални грижи учреждения и организации България.; Деца в риск социална работа България.
 
*** *** ***
 
001:
001187924
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Михайлов, Стоян Георгиев
 
245:
Деинституционализация или реинституционализация на децата в риск в България - предпоставки, логика и метаморфози :| Автореферат /| Стоян Георгиев Михайлов ; Науч. ръководител Петя Любомирова Кабакчиева ; Рец. Милена Якимова Якимова, Румяна Иванова Стоилова.
 
246:
Child well-being - institutionalization, deinstitutionalization| Stoyan Georgiev Mihailov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 459.6 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", [област на висше образование 3. Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология - обща социология)]| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Социология| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Социални грижи| учреждения и организации| България.| Деца в риск| социална работа| България.
 
700:
Mihajlov, Stojan Georgiev| Кабакчиева, Петя Любомирова| науч. ръководител| Якимова, Милена Якимова| рец.| Стоилова, Румяна Иванова| рец.