Citation link:
 • Съществува ли библиотечно-информационна политика в България - поглед върху 25-годишен период : Реквием за библиотеките, или настроение за бъдещето? / Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23