Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Езикознание и литературознание : Т. 83.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de philologies slaves. Linguistique et lettres
 
Creator:
Москов, Моско Добрев ред.; Боева, Людмила Йосифовна ред.; Блажев, Блажо Илиев ред.; Велева, Лидия Любенова ред.; Ницолова, Руселина Лозанова ред.; Филчева-Атанасова, Снежана Хараламбиева ред.
 
Date:
1992 [issued] 1992 [за 1990].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001200508
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Езикознание и литературознание :| Т. 83.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de philologies slaves. Linguistique et lettres
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 125 MB)
 
260:
1992 [за 1990].
 
300:
172 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Москов, Моско Добрев| ред.| Боева, Людмила Йосифовна| ред.| Блажев, Блажо Илиев| ред.| Велева, Лидия Любенова| ред.| Ницолова, Руселина Лозанова| ред.| Филчева-Атанасова, Снежана Хараламбиева| ред.