Current View
Citation link:
Title:
Хидроксиалкилиране и алкилидениране на 2-етил- и 2-бензилбензоксазол; Hydroxyalkylation and Alkylideneation of 2-Ethyl- and 2-Benzylbenzoxazole V. Dryanska, C. Ivanov
 
Creator:
Дрянска, Венета Димитрова; Drjanska, Veneta Dimitrova; Иванов, Христо; Ivanov, Hristo
 
Date:
1973 [issued] Т. 65, 1973 [за 1970/71].
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Пълното име на Христо Иванов е Христо Иванов Христов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001057751
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Дрянска, Венета Димитрова
 
222:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет
 
245:
Хидроксиалкилиране и алкилидениране на 2-етил- и 2-бензилбензоксазол
 
246:
Hydroxyalkylation and Alkylideneation of 2-Ethyl- and 2-Benzylbenzoxazole| V. Dryanska, C. Ivanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.803 MB)
 
260:
Т. 65, 1973 [за 1970/71].
 
300:
c. 261-273 :| с табл.
 
500:
Пълното име на Христо Иванов е Христо Иванов Христов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Drjanska, Veneta Dimitrova| Иванов, Христо| Ivanov, Hristo