Current View
Citation link:
Title:
Полет на летателни апарати в атмосферите на планетите от Слънчевата система и комуникация с тях : Автореферат / Недислав Светославов Веселинов ; Науч. ръководители Димитър Младенов, Пламен Данков.; Flight in the atmospheres of the Solar system planets and some related communication issues Nedislav Svetoslavov Veselinov
 
Creator:
Веселинов, Недислав Светославов; Veselinov, Nedislav Svetoslavov; Младенов, Димитър Магдалинов науч. ръководител; Данков, Пламен Илиев науч. ръководител; Недялков, Димитър Илиев рец.; Тодоров, Михаил Дамянов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление: 4.1 Физ. науки, науч. спец.: Радиофизика и физическа електроника СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Радиофизика и физична електроника" 2022; Библиогр. с. 59-61; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Летателни апарати
 
*** *** ***
 
001:
001197496
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Веселинов, Недислав Светославов
 
245:
Полет на летателни апарати в атмосферите на планетите от Слънчевата система и комуникация с тях :| Автореферат /| Недислав Светославов Веселинов ; Науч. ръководители Димитър Младенов, Пламен Данков.
 
246:
Flight in the atmospheres of the Solar system planets and some related communication issues| Nedislav Svetoslavov Veselinov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.980 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
61 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление: 4.1 Физ. науки, науч. спец.: Радиофизика и физическа електроника| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Радиофизика и физична електроника"| 2022
 
504:
Библиогр. с. 59-61
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Летателни апарати
 
700:
Veselinov, Nedislav Svetoslavov| Младенов, Димитър Магдалинов| науч. ръководител| Данков, Пламен Илиев| науч. ръководител| Недялков, Димитър Илиев| рец.| Тодоров, Михаил Дамянов| рец.