Citation link:
  • Правни и социални възгледи на богомилите :Из съчинението Богомили /Н. П. Благоев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев и печат