Citation link:
  • Речник места у ослободженој области Старе Србије : По службеним подацима /Израдио Мил. Ант. Вујичич.
    • Издателска корица с надпис
    • Заглавна страница