Citation link:
  • Даскал Райно Попович : Живот и дейност /Никола Т. Балабанов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора