Citation link:
  • Българо-гръцката църковна разпра /От Т. Ст. Бурмов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев