Citation link:
  • Критичен преглед на въпроса за произхода на прабългарите от езиково гледище и етимологиите на името "Българин" / Иван Димитров Шишманов.