Citation link:
  • Праотечеството и праезикът на българите : Историко-филологически издирвания въз основа на първоизточници / Д-р Ганчо Ценов.