Citation link:
  • Два месеца в България : Октoмври и ноември 1886 : Бележки на един очевидец /Вико Мантегацца ; Прев. от итал. [Йосиф Фаденхехт] ; Предг. от прев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев