Current View
Citation link:
Title:
Отношението между вяра и разум в съчиненията на древните християнски апологети : Автореферат / Атанас Ваташки ; Науч. ръководител Димо Пенков ; Рец. Валентин Канавров, Иван Христов.; <<The>> relationship between faith and reason in the writings of the ancient christian apologists Atanas Rumenov Vatashki
 
Creator:
Ваташки, Атанас Руменов; Vataski, Atanas Rumenov; Пенков, Димо Кръстев науч. ръководител; Канавров, Валентин Апостолов рец.; Христов, Иван Василев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на [дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки], проф. направление 2.4. Религия и теология (Християнска апологетика) СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Систематическо богословие 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Християнство.; Богословие.
 
*** *** ***
 
001:
001187181
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ваташки, Атанас Руменов
 
245:
Отношението между вяра и разум в съчиненията на древните християнски апологети :| Автореферат /| Атанас Ваташки ; Науч. ръководител Димо Пенков ; Рец. Валентин Канавров, Иван Христов.
 
246:
<<The>> relationship between faith and reason in the writings of the ancient christian apologists| Atanas Rumenov Vatashki
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 668.5 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на [дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки], проф. направление 2.4. Религия и теология (Християнска апологетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Систематическо богословие| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Християнство.| Богословие.
 
700:
Vataski, Atanas Rumenov| Пенков, Димо Кръстев| науч. ръководител| Канавров, Валентин Апостолов| рец.| Христов, Иван Василев| рец.