Citation link:
  • Библиографски източници за историята на Турция и България [Ч.] 2.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев