Current View
Citation link:
Title:
Диференциални включвания с неизпъкнала дясна част : Автореферат / Мира Изак Бивас ; Науч. ръководител Надежда Рибарска.; Differential inclusions with nonconvex right-hand side Mira Izak Bivas
 
Creator:
Бивас, Мира Изак; Bivas, Mira Izak; Рибарска, Надежда Костадинова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", в проф. направление 4.5 Математика (Мат. анализ) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2017; Библиогр. с. 19-22; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Диференциална геометрия.
 
*** *** ***
 
001:
001129974
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бивас, Мира Изак
 
245:
Диференциални включвания с неизпъкнала дясна част :| Автореферат /| Мира Изак Бивас ; Науч. ръководител Надежда Рибарска.
 
246:
Differential inclusions with nonconvex right-hand side| Mira Izak Bivas
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 353.2 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
22 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", в проф. направление 4.5 Математика (Мат. анализ)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2017
 
504:
Библиогр. с. 19-22
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Диференциална геометрия.
 
700:
Bivas, Mira Izak| Рибарска, Надежда Костадинова| науч. ръководител