Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Червен-брег, Дупнишко
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147