Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет : Т. 56. / Ред. кол. Ал. Шелудко, Хр. Иванов.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ochridski". Faculte de chimie
 
Creator:
Шелудко, Алексей Димитров ред.; Иванов, Христо ред.
 
Date:
1963 [issued] 1963 [за 1961/62].
 
Description:
Пълното име на втория ред. е Христо Иванов Христов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001058658
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет :| Т. 56. /| Ред. кол. Ал. Шелудко, Хр. Иванов.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ochridski". Faculte de chimie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 6.648 MB)
 
260:
1963 [за 1961/62].
 
300:
IV, 165 с. :| с ил., табл., диагр.
 
500:
Пълното име на втория ред. е Христо Иванов Христов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Шелудко, Алексей Димитров| ред.| Иванов, Христо| ред.