Current View
Citation link:
Title:
Изследвания върху приложенията на метода на тройните към двойните съвпадения на абсолютни измервания на активност : Автореферат / Чавдар Дуцов ; Науч. ръководител Красимир Митев.; Studies on the applications of the triple to double coincidences ratio method for primary standardization of activity using liquid scintillation counting Chavdar Chavdarov Dutsov
 
Creator:
Дуцов, Чавдар Чавдаров; Ducov, Cavdar Cavdarov; Митев, Красимир Крумов науч. ръководител
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Атомна физика" 2021; Библиогр. с. 54-58; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Радиометрия.
 
*** *** ***
 
001:
001185958
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дуцов, Чавдар Чавдаров
 
245:
Изследвания върху приложенията на метода на тройните към двойните съвпадения на абсолютни измервания на активност :| Автореферат /| Чавдар Дуцов ; Науч. ръководител Красимир Митев.
 
246:
Studies on the applications of the triple to double coincidences ratio method for primary standardization of activity using liquid scintillation counting| Chavdar Chavdarov Dutsov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.569 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
58 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Атомна физика"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 54-58
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Радиометрия.
 
700:
Ducov, Cavdar Cavdarov| Митев, Красимир Крумов| науч. ръководител