Citation link:
 • Органическа химия : Ч.1. Мастни съединения.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • V
  • Съдържание
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
   • XII
   • XIII
   • XIV
   • XV
  • Предговор
   • стр. 2
   • стр. 3
  • Въведение
   • стр. 5
   • стр. 6
  • А. Обща част
  • Състав на органичните съединения
  • Анализа на органичните съединения
   • I. Качествена елементарна анализа
    • стр. 9
    • стр. 10
   • II. Количествена (Квантитативна) елементарна анализа
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
   • III. Изчисляване формулата на органическо съединение по резултата от елементарната анализа
   • IV. Определяне молекулното тегло
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
   • V. Видове химически формули: емпирически, рационални, структурни и стереоформули.
   • стр. 32
   • VI. Теории за строението на органичните съединения
   • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
   • VII. Прости и сложни връзки
   • VIII. Изомерия и изомерни съединения
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
   • IX. Класификация на органическите съединения
   • X. Номенклатура на алифатните съединения
   • стр. 57
   • стр. 58
  • Б. Специална част
   • Мастни водороди
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
   • Халогенни производни на въглеводородите
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
   • I. Алкохоли [спиртове]
    • Пределни (наситени) алкохоли
     • стр. 124
     • стр. 125
     • стр. 126
     • стр. 127
     • стр. 128
     • стр. 129
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 132
     • стр. 133
     • стр. 134
     • стр. 135
     • стр. 136
     • стр. 137
     • стр. 138
     • стр. 139
     • стр. 140
     • стр. 141
     • стр. 142
     • стр. 143
     • стр. 144
     • стр. 145
     • стр. 146
     • стр. 147
     • стр. 148
     • стр. 149
     • стр. 150
     • стр. 151
     • стр. 152
     • стр. 153
     • стр. 154
     • стр. 155
     • стр. 156
     • стр. 157
     • стр. 158
     • стр. 159
     • стр. 160
     • стр. 161
     • стр. 162
     • стр. 163
     • стр. 164
    • 2. Непределни (ненаситени) алкохоли
     • стр. 166
     • стр. 167
     • стр. 168
     • стр. 169
     • стр. 170
     • стр. 171
   • II. Етери
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
   • III. Алдехиди
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
   • Оксиалдехиди
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
   • IV. Кетони
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
   • V. Кетени
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
   • VI. Оксикетони. Кетоли
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
   • VI. Кетоналдехиди
    • стр. 257
   • VII. Мастни киселини
    • 1. Пределни киселини
     • стр. 259
     • стр. 260
     • стр. 261
     • стр. 262
     • стр. 263
     • стр. 264
     • стр. 265
     • стр. 266
     • стр. 267
     • стр. 268
     • стр. 269
     • стр. 270
     • стр. 271
     • стр. 272
     • стр. 273
     • стр. 274
     • стр. 275
     • стр. 276
     • стр. 277
     • стр. 278
     • стр. 279
     • стр. 280
     • стр. 281
     • стр. 282
     • стр. 283
     • стр. 284
     • стр. 285
     • стр. 286
     • стр. 287
     • стр. 288
     • стр. 289
     • стр. 290
     • стр. 291
     • стр. 292
     • стр. 293
     • стр. 294
     • стр. 295
     • стр. 296
     • стр. 297
     • стр. 298
     • стр. 299
     • стр. 300
     • стр. 301
     • стр. 302
     • стр. 303
     • стр. 304
     • стр. 305
     • стр. 306
     • стр. 307
     • стр. 308
     • стр. 309
     • стр. 310
     • стр. 311
     • стр. 312
     • стр. 313
     • стр. 314
     • стр. 315
     • стр. 316
     • стр. 317
     • стр. 318
     • стр. 319
     • стр. 320
     • стр. 321
     • стр. 322
     • стр. 323
     • стр. 324
     • стр. 325
     • стр. 326
     • стр. 327
     • стр. 328
     • стр. 329
     • стр. 330
     • стр. 331
     • стр. 332
     • стр. 333
     • стр. 334
     • стр. 335
    • 2. Непределни киселини
     • стр. 337
     • стр. 338
     • стр. 339
     • стр. 340
     • стр. 341
     • стр. 342
     • стр. 343
     • стр. 344
     • стр. 345
     • стр. 346
     • стр. 347
     • стр. 348
     • стр. 349
     • стр. 350
     • стр. 351
     • стр. 352
     • стр. 353
     • стр. 354
     • стр. 355
     • стр. 356
     • стр. 357
     • стр. 358
     • стр. 359
     • стр. 360
     • стр. 361
     • стр. 362
     • стр. 363
     • стр. 364
     • стр. 365
     • стр. 366
    • 3. Оксикиселини
     • стр. 368
     • стр. 369
     • стр. 370
     • стр. 371
     • стр. 372
     • стр. 373
     • стр. 374
     • стр. 375
     • стр. 376
     • стр. 377
     • стр. 378
     • стр. 379
     • стр. 380
     • стр. 381
     • стр. 382
     • стр. 383
     • стр. 384
     • стр. 385
     • стр. 386
     • стр. 387
     • стр. 388
     • стр. 389
     • стр. 390
     • стр. 391
     • стр. 392
     • стр. 393
     • стр. 394
     • стр. 395
     • стр. 396
     • стр. 397
     • стр. 398
     • стр. 399
     • стр. 400
     • стр. 401
     • стр. 402
     • стр. 403
     • стр. 404
     • стр. 405
     • стр. 406
     • стр. 407
    • 4. Алдехидни киселини
     • стр. 409
     • стр. 410
     • стр. 411
     • стр. 412
     • стр. 413
    • 5. Кетонни киселини
     • стр. 415
     • стр. 416
     • стр. 417
     • стр. 418
     • стр. 419
     • стр. 420
     • стр. 421
     • стр. 422
     • стр. 423
     • стр. 424
     • стр. 425
     • стр. 426
     • стр. 427
     • стр. 428
     • стр. 429
     • стр. 430
     • стр. 431
     • стр. 432
     • стр. 433
     • стр. 434
     • стр. 435
    • 6. Оксикетокиселини
     • стр. 437
    • 7. Алдокетонни киселини
    • 8. Кетокарбонови киселини
   • VIII. Въглехидрати
    • стр. 440
    • I. Монозахариди
     • стр. 442
     • стр. 443
     • стр. 444
     • стр. 445
     • стр. 446
     • стр. 447
     • стр. 448
     • стр. 449
     • стр. 450
     • стр. 451
     • стр. 452
     • стр. 453
     • стр. 454
     • стр. 455
     • стр. 456
     • стр. 457
     • стр. 458
     • стр. 459
     • стр. 460
     • стр. 461
     • стр. 462
     • стр. 463
     • стр. 464
     • стр. 465
     • стр. 466
     • стр. 467
     • стр. 468
     • стр. 469
     • стр. 470
     • стр. 471
     • стр. 472
     • стр. 473
     • стр. 474
     • стр. 475
     • стр. 476
     • стр. 477
     • стр. 478
     • стр. 479
     • стр. 480
    • 2. Полизахариди
     • стр. 482
     • стр. 483
     • стр. 484
     • стр. 485
     • стр. 486
     • стр. 487
     • стр. 488
     • стр. 489
     • стр. 490
     • стр. 491
     • стр. 492
     • стр. 493
     • стр. 494
     • стр. 495
     • стр. 496
     • стр. 497
     • стр. 498
     • стр. 499
     • стр. 500
     • стр. 501
     • стр. 502
     • стр. 503
     • стр. 504
     • стр. 505
     • стр. 506
     • стр. 507
     • стр. 508
     • стр. 509
     • стр. 510
     • стр. 511
     • стр. 512
     • стр. 513
     • стр. 514
   • IX. Прекисни съединения
    • стр. 516
    • стр. 517
    • стр. 518
   • X. Естери на неорганически киселини
    • стр. 520
    • стр. 521
    • стр. 522
    • стр. 523
    • стр. 524
    • стр. 525
    • стр. 526
    • стр. 527
    • стр. 528
   • XI. Цианови съединения
    • стр. 530
    • стр. 531
    • стр. 532
    • стр. 533
    • стр. 534
    • стр. 535
    • стр. 536
    • стр. 537
    • стр. 538
    • стр. 539
    • стр. 540
    • стр. 541
    • стр. 542
    • стр. 543
    • стр. 544
    • стр. 545
    • стр. 546
    • стр. 547
    • стр. 548
    • стр. 549
    • стр. 550
    • стр. 551
    • стр. 552
    • стр. 553
    • стр. 554
    • стр. 555
    • стр. 556
    • стр. 557
    • стр. 558
    • стр. 559
    • стр. 560
    • стр. 561
    • стр. 562
    • стр. 563
   • XII. Производни на въглената киселина
    • стр. 565
    • стр. 566
    • стр. 567
    • стр. 568
    • стр. 569
    • стр. 570
    • стр. 571
    • стр. 572
    • стр. 573
    • стр. 574
    • стр. 575
    • стр. 576
    • стр. 577
    • стр. 578
    • стр. 579
    • стр. 580
    • стр. 581
    • стр. 582
    • стр. 583
    • стр. 584
    • стр. 585
    • стр. 586
    • стр. 587
    • стр. 588
    • стр. 589
    • стр. 590
    • стр. 591
    • стр. 592
    • стр. 593
    • стр. 594
    • стр. 595
   • XIII. Халогенни производни на мастните съединения
    • стр. 597
    • стр. 598
    • стр. 599
    • стр. 600
    • стр. 601
    • стр. 602
    • стр. 603
    • стр. 604
    • стр. 605
    • стр. 606
    • стр. 607
    • стр. 608
    • стр. 609
    • стр. 610
    • стр. 611
    • стр. 612
    • стр. 613
    • стр. 614
   • XIV. Нитросъединения
    • стр. 616
    • стр. 617
    • стр. 618
    • стр. 619
    • стр. 620
    • стр. 621
    • стр. 622
    • стр. 623
    • стр. 624
    • стр. 625
    • стр. 626
    • стр. 627
    • стр. 628
   • XV. Нитрозосъединения
    • стр. 630
    • стр. 631
    • стр. 632
    • стр. 633
    • стр. 634
   • XVI. Амини
    • стр. 636
    • стр. 637
    • стр. 638
    • стр. 639
    • стр. 640
    • стр. 641
    • стр. 642
    • стр. 643
    • стр. 644
    • стр. 645
    • стр. 646
    • стр. 647
    • стр. 648
    • стр. 649
    • стр. 650
    • стр. 651
    • стр. 652
    • стр. 653
    • стр. 654
    • стр. 655
    • стр. 656
    • стр. 657
    • стр. 658
    • стр. 659
    • стр. 660
    • стр. 661
    • стр. 662
    • стр. 663
    • стр. 664
    • стр. 665
    • стр. 666
    • стр. 667
    • стр. 668
    • стр. 669
    • стр. 670
    • стр. 671
    • стр. 672
    • стр. 673
    • стр. 674
    • стр. 675
    • стр. 676
    • стр. 677
    • стр. 678
    • стр. 679
    • стр. 680
    • стр. 681
    • стр. 682
    • стр. 683
    • стр. 684
    • стр. 685
    • стр. 686
   • XVII. Полипептиди
    • стр. 688
    • стр. 689
    • стр. 690
    • стр. 691
   • XVIII. Алкилхидрооксиламини
    • стр. 693
    • стр. 694
    • стр. 695
   • XIX. Оксими
    • стр. 697
    • стр. 698
    • стр. 699
    • стр. 700
    • стр. 701
    • стр. 702
    • стр. 703
    • стр. 704
   • XX. Нитрозолни киселини
    • стр. 706
   • XXI. Производни на хидрацина
    • стр. 708
    • стр. 709
    • стр. 710
    • стр. 711
    • стр. 712
   • XXII. Ацосъединения
   • XXIII. Диацосъединения
    • стр. 715
    • стр. 716
    • стр. 717
    • стр. 718
    • стр. 719
   • XXIV. Ацидосъединения
    • стр. 721
   • XXV. Тетрацони
   • XXVI. Сярни съединения
    • стр. 723
    • стр. 724
    • стр. 725
    • стр. 726
    • стр. 727
    • стр. 728
    • стр. 729
    • стр. 730
    • стр. 731
    • стр. 732
    • стр. 733
    • стр. 734
    • стр. 735
    • стр. 736
    • стр. 737
    • стр. 738
    • стр. 739
    • стр. 740
    • стр. 741
    • стр. 742
    • стр. 743
   • Сулфонови киселини
    • стр. 745
    • стр. 746
    • стр. 747
    • стр. 748
    • стр. 749
    • стр. 750
    • стр. 751
    • стр. 752
    • стр. 753
    • стр. 754
    • стр. 755
    • стр. 756
   • XXVII. Селенови съединения
    • стр. 758
   • XXVII. Фосфорни съединения
    • стр. 760
    • стр. 761
    • стр. 762
   • XXVIII. Арсенови съединения
    • стр. 764
    • стр. 765
    • стр. 766
    • стр. 767
    • стр. 768
    • стр. 769
    • стр. 770
    • стр. 771
    • стр. 772
   • Органометални съединения
   • XXXIV. Алкалиеви съединения
    • стр. 775
    • стр. 776
    • стр. 777
    • стр. 778
    • стр. 779
    • стр. 780
    • стр. 781
    • стр. 782
    • стр. 783
    • стр. 784
    • стр. 785
    • стр. 786
    • стр. 787
    • стр. 788
    • стр. 789
    • стр. 790
    • стр. 791
    • стр. 792
    • стр. 793
    • стр. 794
    • стр. 795
  • Азбучен указател
   • стр. 797
   • стр. 798
   • стр. 799
   • стр. 800
   • стр. 801
   • стр. 802
   • стр. 803
   • стр. 804
   • стр. 805
   • стр. 806
   • стр. 807
   • стр. 808
   • стр. 809
   • стр. 810
   • стр. 811
   • стр. 812
   • стр. 813
   • стр. 814
   • стр. 815
   • стр. 816
   • стр. 817
   • стр. 818
   • стр. 819
   • стр. 820
   • стр. 821
   • стр. 822
   • стр. 823
   • Печатни грешки
   • стр. 826
  • Университетски издания
   • стр. 828
   • стр. 829
   • стр. 830
   • стр. 831