Citation link:
  • Едно рядко изображение на "Покров на Пресвета Богородица" в Долно-Лозенския манастир "Св. Спас" / Николай Дилевски.