Current View
Citation link:
Title:
Модел на "Академия "Град на бъдещето" за устойчив професионален избор на учениците Автореферат / Виолетка Маринова Цолова ; Науч. ръководител Яна Рашева-Мерджанова.
 
Creator:
Цолова, Виолетка Маринова; Рашева-Мерджанова, Яна Динкова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика (Професионално и кариерно консултиране) Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "Дидактика"; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Професионално ориентиране
 
*** *** ***
 
001:
001208852
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цолова, Виолетка Маринова
 
245:
Модел на "Академия "Град на бъдещето" за устойчив професионален избор на учениците| Автореферат /| Виолетка Маринова Цолова ; Науч. ръководител Яна Рашева-Мерджанова.
 
260:
София,| 2020.
 
300:
1 онлайн ресурс (60 с.) :| с табл., графики.
 
347:
Текстов файл| pdf| 1,31 MB
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика (Професионално и кариерно консултиране)| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "Дидактика"
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Професионално ориентиране
 
700:
Рашева-Мерджанова, Яна Динкова| науч. ръководител