Current View
Citation link:
Title:
Растителност на Етрополска Стара планина : Автореферат / Габриела Пламенова Петрова ; Науч. ръководител Росен Тодоров Цонев ; Рец. Светлана Темелкова Банчева, Мариус Алипиев Димитров.; Vegetation of Etropolska Stara planina Mts. Gabriela Plamenova Petrova
 
Creator:
Петрова, Габриела Пламенова; Petrova, Gabriela Plamenova; Цонев, Росен Тодоров науч. ръководител; Банчева, Светлана Темелкова рец.; Димитров, Мариус Алипиев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователнаа и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.3. Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Растения географско разпределение Западна Стара планина.
 
*** *** ***
 
001:
001185396
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петрова, Габриела Пламенова
 
245:
Растителност на Етрополска Стара планина :| Автореферат /| Габриела Пламенова Петрова ; Науч. ръководител Росен Тодоров Цонев ; Рец. Светлана Темелкова Банчева, Мариус Алипиев Димитров.
 
246:
Vegetation of Etropolska Stara planina Mts.| Gabriela Plamenova Petrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.403 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
51 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователнаа и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.3. Биол. науки (Екология и опазване на екосистемите)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Екология и опазване на околната среда"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Растения| географско разпределение| Западна Стара планина.
 
700:
Petrova, Gabriela Plamenova| Цонев, Росен Тодоров| науч. ръководител| Банчева, Светлана Темелкова| рец.| Димитров, Мариус Алипиев| рец.