Citation link:
Abstract:
Портрет на млади мъже с посвещение от М. Александров за сестра му.
 
Creator:
фотоателие ”CAVRЕ”
 
Created:
1878
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд „ Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220051
 
Subject:
портрет; ателие; 1870