Citation link:
  • Проклетия град : Социална драма в пет действия с пролог /П. Джидров.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора