Current View
Citation link:
Title:
Стратегическо управление на човешките ресурси в общообразователни училища : Автореферат / Ина Валериева Дикова ; Науч. ръководител Динко Господинов.
 
Creator:
Дикова, Ина Валериева; Dikova, Ina Valerieva; Господинов, Динко Величков науч. ръководител
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" [по] проф. направление 1.1. Теория и управл. на образованието [Образователен мениджмънт] СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. История на педагогиката и управл. на образованието 2021; Библиогр. с. 66-69; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Училища управление и организация кадри.
 
*** *** ***
 
001:
001182442
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дикова, Ина Валериева
 
245:
Стратегическо управление на човешките ресурси в общообразователни училища :| Автореферат /| Ина Валериева Дикова ; Науч. ръководител Динко Господинов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.192 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
70 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" [по] проф. направление 1.1. Теория и управл. на образованието [Образователен мениджмънт]| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. История на педагогиката и управл. на образованието| 2021
 
504:
Библиогр. с. 66-69
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Училища| управление и организация| кадри.
 
700:
Dikova, Ina Valerieva| Господинов, Динко Величков| науч. ръководител