Current View
Citation link:
Title:
Концепция за развитие на екотуризъм в Рило-Пирински туристически район : Автореферат / Мария Георгиева Загорска ; Науч. ръководител Васил Маринов ; Рец. Николина Руенова Попова, Елка Димитрова Дограмаджиева.; Concept for ecoturism development in Rilo-Pirin tourist region Maria Georgieva Zagorska
 
Creator:
Загорска, Мария Георгиева; Zagorska, Marija Georgieva; Маринов, Васил Христов науч. ръководител; Попова, Николина Руeнова рец.; Дограмаджиева, Елка Димитрова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.4. Науки за земята, науч. спец. "География на рекреацията и туризма" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат."География на туризма" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Екотуризъм България; Туризъм
 
*** *** ***
 
001:
001197499
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Загорска, Мария Георгиева
 
245:
Концепция за развитие на екотуризъм в Рило-Пирински туристически район :| Автореферат /| Мария Георгиева Загорска ; Науч. ръководител Васил Маринов ; Рец. Николина Руенова Попова, Елка Димитрова Дограмаджиева.
 
246:
Concept for ecoturism development in Rilo-Pirin tourist region| Maria Georgieva Zagorska
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.142 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
36 с. :| с табл., графики, диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.4. Науки за земята, науч. спец. "География на рекреацията и туризма"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат."География на туризма"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Екотуризъм| България| Туризъм
 
700:
Zagorska, Marija Georgieva| Маринов, Васил Христов| науч. ръководител| Попова, Николина Руeнова| рец.| Дограмаджиева, Елка Димитрова| рец.