Current View
Citation link:
Title:
Влияние на ключовите компетенции върху ефективността на интеграцията на ученици с лека умствена изостаналост : Автореферат / Мария Георгиос Милитси ; Науч. ръководител Емилия Евгениева ; Рец. Цанка Златева Попзлатева, Траян Александров Попкочев.; Impact of key competencies on the effectiveness of the integration of students with mild mental retardation Maria Gergios Militsi
 
Creator:
Милитси, Мария Георгиос; Militsi, Maria Georgios; Евгениева, Емилия Хинкова науч. ръководител; Попзлатева, Цанка Златева рец.; Попкочев, Траян Александров рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.; Дефектология.
 
*** *** ***
 
001:
001189030
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Милитси, Мария Георгиос
 
245:
Влияние на ключовите компетенции върху ефективността на интеграцията на ученици с лека умствена изостаналост :| Автореферат /| Мария Георгиос Милитси ; Науч. ръководител Емилия Евгениева ; Рец. Цанка Златева Попзлатева, Траян Александров Попкочев.
 
246:
Impact of key competencies on the effectiveness of the integration of students with mild mental retardation| Maria Gergios Militsi
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.097 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
35 с. :| с цв. табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.| Дефектология.
 
700:
Militsi, Maria Georgios| Евгениева, Емилия Хинкова| науч. ръководител| Попзлатева, Цанка Златева| рец.| Попкочев, Траян Александров| рец.