Current View
Citation link:
Title:
Приложимост на метода "case study" за установяване на проявления на агресия в училищна среда : Автореферат / Мария Стоянова Петкова ; Науч. ръководител Бончо Вълков Господинов ; Рец. Бистра Кирилова Мизова, Венка Петрова Кутева-Цветкова.; <<The>> utilization of case study to explore school aggression as a social phenomena Mariya Stoyanova Petkova
 
Creator:
Петкова, Мария Стоянова; Petkova, Marija Stojanova; Господинов, Бончо Вълков науч. ръководител; Мизова, Бистра Кирилова рец.; Кутева, Венка Петрова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Основи на пед. изследвания) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Агресия.; Ученици психология.
 
*** *** ***
 
001:
001185960
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петкова, Мария Стоянова
 
245:
Приложимост на метода "case study" за установяване на проявления на агресия в училищна среда :| Автореферат /| Мария Стоянова Петкова ; Науч. ръководител Бончо Вълков Господинов ; Рец. Бистра Кирилова Мизова, Венка Петрова Кутева-Цветкова.
 
246:
<<The>> utilization of case study to explore school aggression as a social phenomena| Mariya Stoyanova Petkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.177 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
66 с. :| с графики, табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Основи на пед. изследвания)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Дидактика"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Агресия.| Ученици| психология.
 
700:
Petkova, Marija Stojanova| Господинов, Бончо Вълков| науч. ръководител| Мизова, Бистра Кирилова| рец.| Кутева, Венка Петрова| рец.