Current View
Citation link:
Title:
Иконометричен анализ на големи данни : Автореферат / Борислава Петрова Толева ; Науч. ръководител Иван Ганчев Иванов ; Рец. Станимир Иванов Кабаиванов, Боян Михайлов Ломев.; Econometric analysis big data Borislava Petrova Toleva (Vrigazova)
 
Creator:
Толева, Борислава Петрова; Toleva, Borislava Petrova; Иванов, Иван Ганчев науч. ръководител; Кабаиванов, Станимир Иванов рец.; Ломев, Боян Михайлов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. степен „доктор” по проф. направление 3.8. Икономика, науч. спец.: Аналитични изследвания върху данни /Data Science/ СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак. 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Иконометрия.
 
*** *** ***
 
001:
001188358
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Толева, Борислава Петрова
 
245:
Иконометричен анализ на големи данни :| Автореферат /| Борислава Петрова Толева ; Науч. ръководител Иван Ганчев Иванов ; Рец. Станимир Иванов Кабаиванов, Боян Михайлов Ломев.
 
246:
Econometric analysis big data| Borislava Petrova Toleva (Vrigazova)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 808.1 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
43 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. степен „доктор” по проф. направление 3.8. Икономика, науч. спец.: Аналитични изследвания върху данни /Data Science/| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак.| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Иконометрия.
 
700:
Toleva, Borislava Petrova| Иванов, Иван Ганчев| науч. ръководител| Кабаиванов, Станимир Иванов| рец.| Ломев, Боян Михайлов| рец.