Citation link:
  • Спомен за проф. Г. Н. Златарски.