Citation link:
  • Ленора : Балада /От Бiургера ; Прев. [и послесл.] И. Д. Шишманов.
    • Предна корица