Citation link:
 • История славяноболгарская / Собрана и нареждена Паисием йеромонахом в' лето 1762 ; Стъкми за печат по първообраза Йор. Иванов.
  • Предна корица
   • Гръб предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. IV
  • Изгледи от монастиритѣ Хилендар и Зограф, таблици I и II.
   • таблица II.
  • Увод
   • 1. Паисиевата Славѣнобългарска история и нейното значение
    • стр. VI
    • стр. VII
    • стр. VIII
    • стр. IX
    • стр. X
    • стр. XI
   • II. Данни за живота на Паисий
    • А. Прѣдания за Паисия
     • стр. XIII
     • стр. XIV
     • стр. XV
     • стр. XVI
     • стр. XVII
     • стр. XVIII
    • Б. Писмени вѣсти за Паисия
     • стр. XX
     • стр. XXI
     • стр. XXII
     • стр. XXIII
     • стр. XXIV
     • стр. XXV
     • стр. XXVI
     • стр. XXVII
     • стр. XXVIII
     • стр. XXIX
     • стр. XXX
     • стр. XXXI
     • стр. XXXII
     • стр. XXXIII
   • III. Откритие и описание на първообразния рѫкопис на Славѣнобългарската история
    • стр. XXXV
    • стр. XXXVI
    • стр. XXXVII
    • стр. XXXVIII
   • IV. Зографският рѫкопис е Паисиев автограф първообраз на Славѣнобьлгарската история
    • стр. XL
    • стр. XLI
    • стр. XLII
    • стр. XLIII
    • стр. XLIV
    • стр. XLV
    • стр. XLVI
    • стр. XLVII
    • стр. XLVIII
    • стр. XLIX
    • стр. L
    • стр. LI
    • стр. LII
    • стр. LIII
   • V. Библиография
    • Рѫкописи
     • стр. LV
     • стр. LVI
     • стр. LVII
     • стр. LVIII
    • Издания, статии бѣлѣжки
     • стр. LX
     • стр. LXI
     • стр. LXII
     • стр. LXIII
     • стр. LXIV
    • Бѣлѣжка за печатането на Славѣнобългарската история
     • стр. LXVI
  • Текст
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
  • Фотографски снимки от рѫкописа на Славѣнобългарската история, таблици III, IV, V, VI, VII.
   • таблица IV
   • таблица V
   • таблица VI
   • таблица VII
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
  • Показалец
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91