Citation link:
  • Османотурски извори за историята на София : Ч. 2. Съдебни документи от XVI век / Гълъб Д. Гълъбов.