Citation link:
  • Slowo wstepne Zakladu Nar. im. Ossolinskich : O metodach wydania "Dziel wszystkich" Slowackiego /Napisal Juliusz Kleiner. Tom pierwszy Poezyj : Powiesci poetyczne. Tom drugi Poezyj : Poezje dramatyczne / Oprac. Jozef Ujejski ; Bibliogr. oprac. Wiktor Hahn T. 1-2.
    • Предзаглавна страница с дарствен надпис от автора
    • Заглавна страница