Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет : Т. 84. / Ред. кол. Христо Иванов - глав. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ochridski". Faculte de chimie
 
Creator:
Иванов, Христо ред.; Будуров, Стоян Йорданов ред.; Нонова, Донка Христова ред.
 
Date:
1992 [issued] 1992.
 
Description:
Пълното име на Христо Иванов е Христо Иванов Христов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001198871
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет :| Т. 84. /| Ред. кол. Христо Иванов - глав. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ochridski". Faculte de chimie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 8.205 MB)
 
260:
1992.
 
300:
210 с.
 
500:
Пълното име на Христо Иванов е Христо Иванов Христов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Иванов, Христо| ред.| Будуров, Стоян Йорданов| ред.| Нонова, Донка Христова| ред.